Jak pozbyć się kłopotu z kłopotliwym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Wielokrotnie wierzycielami są także osoby prywatne, które udostępniają pomocy pieniężnej z odpowiednim zabezpieczeniem. Jakim? Przeważnie są to rozmaitego rodzaju weksle. To właśnie na tych pismach należałoby się skoncentrować sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją zaświadcza oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia jednostka, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych ma prawo emitować prywatne weksle. To oczywiście z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest imponującą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. W owym czasie specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą kwotę stając się zarazem nowym wierzycielem dłużnika.

Istnieją też weksle in blanco

Jest to dość specyficzny rodzaj weksla, jaki określany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odkryć można skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec potencjalnych konsumentów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich konsumentami na ogół są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To właśnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *